ul. Zamiejska 7/91,
03-580 Warszawa

Krótko o nas

Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego powstała 27 grudnia 2011 roku. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
Prowadzenie Chóru Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego oraz innych form działalności artystycznej;
Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, w tym koncertów chóru, orkiestry i innych zespołów artystycznych;
Publikację wydawnictw informacyjnych, literackich, muzycznych i albumów pamiątkowych w formie materialnej i elektronicznej;
Opiekę nad grobem harcmistrza Władysława Skoraczewskiego;
Stworzenie i prowadzenie archiwum pamiątek związanych z działalnością muzyczną harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, jego zespołów w tym głównie Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP działającego przy Teatrze Wielkim w Warszawie oraz jego członków;
Organizowanie wystaw i pokazów związanych z historią działalności harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, jego zespołów i ich członków; Udział w koncertach, imprezach okolicznościowych, festiwalach i innych imprezach artystycznych;
Współudział w organizowaniu różnych imprez artystycznych; Sporządzanie oraz publikowanie zapisów nutowych, fonograficznych/filmowych z działalności artystycznej Fundacji;
Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i seminariów związanych z działalnością statutową Fundacji;
Organizację spotkań i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych;
Współpracę z instytucjami i organizacjami, których celem jest rozwijanie, propagowanie kultury muzycznej i prowadzenie działalności kulturalnej/edukacyjnej. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
Przyznawanie wyróżnień i odznaczeń dla osób wspierających działalność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.