ul. Zamiejska 7/91,
03-580 Warszawa

Centralny Zespół Artystyczny ZHP

Krótko o CZA ZHP

Władysław Skoraczewski - druh Władek - to przedwojenny harcerz, uczestnik Powstania Warszawskiego, solista operowy, związany aż do swojej śmierci z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie. Druh Władek to także, a raczej przede wszystkim, wspaniały pedagog i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży. W 1945 roku, w zrujnowanej wojną Warszawie, stworzył niewielki zespół młodzieżowy, który miał krzewić kulturę harcerską. Zespół zaczął swą działalność w najtrudniejszych latach powojennej Polski i kontynuował ją do śmierci swego założyciela, zawsze hołdując harcerskim zasadom.
W 1956 roku, obok chóru młodzieżowego powstał chór dziecięcy i orkiestra symfoniczna. Wszystkie zespoły działały pod wspólną nazwą Centralny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego (CZA ZHP). Od 1965 roku, kiedy przy placu Teatralnym został odbudowany gmach Teatru Wielkiego, Zespół na stałe zagościł w sali prób chóru (po śmierci druha Władysława Skoraczewskiego sala ta została nazwana Jego imieniem).
Członkowie CZA ZHP spotykali się regularnie na próbach, koncertowali na małych i wielkich scenach całego kraju, brali udział w przedstawieniach operowych oraz w ogólnopolskich festiwalach. W ten sposób Druh Władek wychował tysiące młodych ludzi, zaszczepiając w młodych sercach pasję i miłość do muzyki.
Latem cały zespół – od pięcioletnich zuchów po doświadczonych instruktorów harcerskich - wyjeżdżał na harcerskie obozy, podczas których, pod okiem druha Władka, poznawał tradycje harcerskie, uczył się poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Do historii przeszły słynne gawędy Druha, które zaszczepiały w młodzieży patriotyzm,- budowały poczucie więzi i przynależności do harcerskiej „wspólnoty artystycznej”. Prawość i patriotyzm stanowiły dla Druha i jego wychowanków najwyższą wartość.

W repertuarze Zespołu, oprócz utworów harcerskich, znajdowały się również dzieła muzyki poważnej – polskiej i zagranicznej, dawnej i współczesnej. Członkowie Zespołu uczestniczyli w przedstawieniach operowych wykonując partie chóralne w takich przedstawieniach, jak: „Tosca”, „Carmen”, „Cyganeria”, Borys Godunow”, „Jaś i Małgosia”, oraz w przedstawieniach warszawskich teatrów dramatycznych : „Jan Maciej Karol Wścieklica”, „Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale”.

Zespół wielokrotnie gościł na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży w Kielcach. Latem 1978 roku wystawiona zostały na Kadzielni, z udziałem chóru i orkiestry CZA ZHP, kantata „Widma” Stanisława Moniuszki. Wcześniej kantatę  wykonywano w Kudowie Zdroju podczas Festiwalu Moniuszkowskiego, którego jednym z pomysłodawców i twórców był właśnie Władysław Skoraczewski. Zespół był częstym uczestnikiem Festiwali Moniuszkowskich, które odbywają się nieprzerwanie do dziś.

Podczas blisko czterdziestoletniej działalności, Zespół współpracował z Filharmonią Narodową, Teatrem Dramatycznym, ale przede wszystkim – z Teatrem Wielkim w Warszawie. Brał  także udział w licznych przedsięwzięciach muzycznych, takich jak: „VIII Symfonia” Mahlera, „Joanna d’Arc na stosie” A. Honeggera, „Jutrznia” K. Pendereckiego, „Stabat Mater” G.B. Pergolesiego, „Passio Domini Nostri Jesu Christi” i „Echo w lesie” J. Elsnera, „Na straży pokoju” S. Prokofiewa .Co roku orkiestra CZA ZHP inaugurowała koncerty chopinowskie pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, towarzysząc  wybitnym  pianistom.

W 1975 roku Zespół liczył 400 osób. Wychowankami Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP są między innymi: Jacek Kaspszyk, Tadeusz Wojciechowski, Bernard Chmielarz, Tadeusz Niećko, Tadeusz Wicherek, Andrzej Chorosiński, Adam Kruszewski, Jacek Parol, Robert Dymowski, Tytus Wojnowicz, „Alibabki”, Andrzej Stockinger, Jacek Kawalec, Andrzej Kieruzalski. Nie trudno dziś, wśród zawodowych muzyków, jak również wśród melomanów i bywalców sal koncertowych, znaleźć wychowanków Druha.

Od 2010 roku Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego kontynuuje działalność Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP, który był dziełem życia Druha Władka, artysty operowego i harcerza.

W 2015 roku przypadał jubileusz 70-lecia utworzenia przez Druha Skoraczewskiego Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP. Wychowankowie Druha, których nadal cieszy wspólne muzykowanie, i którzy pragną kontynuować dzieło swego Mistrza - organizują koncert jubileuszowy. W ten sposób chcą zrealizować marzenie – zbudować Druhowi żywy pomnik w sercach ludzi.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.